Cada dia és el Dia Mundial de l'Aigua

23 de marzo de 2016

Cada dia és el Dia Mundial de l'Aigua

El lema escollit per les Nacions Unides pel Dia Mundial de l'Aigua 2016 és "Aigua i treball", una consigna que representa la nostra tasca a la perfecció. Des dels seus inicis el 1867, Agbar s'ha dedicat per complet a la gestió del cicle integral de l'aigua. Una activitat que des de bon començament ha unit estretament el desenvolupament de la nostra empresa i el de Barcelona. El desenvolupament de la gestió de l'aigua i del creixement de la ciutat han anat sempre de la mà, creant un binomi indissociable pel qual el progrés de la primera no es podria entendre sense el segon i a l'inrevés.  

En aquesta expansió conjunta al llarg de tots aquests anys, el que hem fet des d'Agbar ha estat capturar talent en una plataforma com és Barcelona, sent capaços d'exportar aquest talent i, alhora, d'importar-lo. Aquesta habilitat ens ha permès arribar on som avui, amb 11.000 professionals a tota Espanya, 2.500 a Catalunya, la tasca dels quals es veu reconeguda pel lema "Aigua i treball".

Com recordareu, la divisa del Dia Mundial de l'Aigua 2015 va ser "Aigua i Desenvolupament Sostenible" i vam tenir la Gro Harlem Brundtland entre nosaltres perquè ens parlés d'aquest concepte. De fet, l'any passat va aglutinar grans fites en aquesta matèria, començant per l'aprovació dels nous 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, en substitució dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni. Tots els ODS tenen en comú l'aigua com a element transversal imprescindible per aconseguir el seu compliment. A més, hi ha tres que ens afecten directament: aigua neta i sanejament, acció pel clima i protecció de la vida submarina. Sense oblidar-nos de l'ODS número vuit, que fa referència al treball decent i al creixement econòmic, un objectiu molt vinculat al lema del DMA d'aquest any i pel que Agbar sempre ha apostat.

Dia Mundial de l'Aigua 2016

A part dels ODS, a finals del 2015 es va celebrar la COP21, una cimera durant la que 196 estats van signar un acord sense precedents històrics a favor de la lluita conjunta contra el canvi climàtic. L'objectiu principal de l'acord es proposa impedir que la temperatura mitjana de la Terra superi els 2ºC fent tot el possible perquè aquesta no sobrepassi els 1,5ºC. Abans de la COP21, el Grup SUEZ va establir els seus propis 12 compromisos per contribuir a aquest consens mundial. Permeteu-me citar els que fan referència al cicle de l'aigua, en els quals posarem especial èmfasi: el número u, reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle en un 30%; el sis, promoure els diferents usos de l'aigua mitjançant la multiplicació per tres de la nostra capacitat de producció d'aigua alternativa i, finalment, el compromís número set, estalviar l'equivalent al consum d'una ciutat de dos milions d'habitants el 2020.

Amb la presentació d'aquests 12 compromisos, una vegada més, ens vam avançar per fer fàcils les petites coses del nostre dia a dia que només es valoren quan manquen, com l'aigua. El que per a nosaltres és quelcom totalment quotidià, com el fet d'obrir una aixeta i que en surti aigua, per a molts és una excepció. Al marge de jornades com el Dia Mundial de l'Aigua, que ajuden a sensibilitzar-nos, cal tenir sempre present que la manca d'accés a l'aigua és una realitat a molts llocs del món.

Per aquest motiu, cada dia hauria de ser per a tots el dia de l'aigua. Especialment per a nosaltres, el Grup Agbar, que dediquem el nostre treball plenament a l'aigua i no sempre en condicions favorables. La nostra tasca és en ocasions qüestionada per una minoria d'activistes ideològics que no representen en cap cas la majoria de la població que gaudeix del nostre servei d'aigua. Milions de ciutadans anònims accepten i reconeixen àmpliament la nostra activitat; és a ells a qui hem de donar veu perquè guiïn el nostre camí.

En aquest punt, crec convenient fer una reflexió sobre la manera com a Agbar ens estem adaptant a aquests temps líquids de canvi incessant, en els quals la globalització i la digitalització juguen un paper primordial. La nostra visió de futur es basa en una aposta ferma per l'economia circular, pel desenvolupament sostenible i pel benestar social. En aquest sentit, m'agradaria destacar tres línies de treball que estem duent a terme per fer realitat el nostre compromís i avançar-nos al futur com hem fet sempre.

Dia Mundial de l'Aigua 2016

La primera és la nostra inversió en R+D+I, a la qual dediquem un 1% dels nostres ingressos globals. Dins d'aquesta xifra, una de les iniciatives que més ens entusiasmen és el projecte RESCCUE que ens ha adjudicat la UE. Es tracta de la segona iniciativa més important en matèria de resiliència dins la qual liderem accions amb la finalitat d'ajudar a les ciutats a ser més resilients per enfrontar reptes físics, socials i econòmics. Estem desenvolupant aquest projecte a Barcelona, Lisboa i Bristol, amb col·laboradors immillorables com l'ONU-Habitat o les universitats EXETER i l'École des Ingénieurs de la Ville de Paris.

La segona línia de treball és la prova pilot duta a terme a Granada per a l'autoabastiment energètic de totes les instal·lacions del cicle integral de l'aigua mitjançant tecnologies com la cogeneració, les centrals minihidràuliques, les instal·lacions fotovoltaiques... L'objectiu és valoritzar el 100% dels residus convertint-los de nou en matèria primera útil. Parlem, per tant, d'una inversió sostenible que serà avaluada segons els principis del SROI, és a dir, integrant variables socials i mediambientals més enllà de les financeres. Aquesta anàlisi servirà per constatar que el projecte és viable i que pot ser extrapolat a altres empreses del grup.

En tercer lloc, vull destacar el gran treball d'Aigües de Barcelona. Moltes dinàmiques que tenim integrades des de fa temps i que es donen per suposades han convertit la nostra ciutat en una de les més capdavanteres pel que fa a la gestió eficient de l'aigua. Entre els fets que han contribuït a fer de Barcelona el que és avui en matèria d'aigua trobem que la continuïtat del servei és del 99,9%, que la pèrdua real d'aigua per motius tècnics és del 7% en 5.000 km de xarxa, que la dotació és de 100l per habitant al dia, una de les més baixes de tot el món, i que la pressió a peu de finca és de 40 metres d'alçada, l'equivalent a un edifici de set plantes.

Però, a més d'aquests serveis plenament integrats, seguirem avançant i el 2016 estalviarem el 20% del consum d'energia elèctrica d'Aigües de Barcelona, disminuirem les emissions de CO2 en 6.500 tones menys cada any i reduirem la demanda en 12Hm3 per any, és a dir, un 6%, millorant el rendiment i l'ús de recursos alternatius. Si ens podem plantejar aquests objectius a curt termini és gràcies als 420 milions d'euros invertits durant els últims nou anys, així com a un Pla Director de 270 milions d'euros fins a 2026 que ha estat calculat seguint la metodologia SROI.

Dia Mundial de l'Aigua 2016

Gràcies a la implantació de totes aquestes mesures i a la nostra aposta per l'economia circular, puc afirmar que Aigües de Barcelona és la primera empresa que integra el desenvolupament sostenible dins de l'estratègia empresarial. Així com també la mostra que una empresa de col·laboració público-privada aporta grans beneficis al progrés socioeconòmic del seu entorn. Puc assegurar que Agbar seguirà acompanyant el subministrament d'aigua a la nostra ciutat durant molt temps, tal i com ho porta fent des de fa més d'un segle, marcant tendència en innovació i desenvolupament. Dins d'aquesta àmplia trajectòria s'engloben grans fites entre les quals voldria destacar la primera explotació de bombes de vapor el 1879, l'aigua per a les fonts de l'Expo Universal el 1888, la torrassa modernista del Tibidabo dissenyada per Josep Amargós i Samaranch el 1905, la primera campanya contra el tifus el 1914, els primers cloradors automàtics el 1935 o la inauguració de la primera ETAP al riu Llobregat el 1955, entre moltes altres.

D'altra banda, en un context com el del Dia Mundial de l'Aigua és de rigor fer referència al nostre compromís social. El Fons de Solidaritat, impulsat per la Fundació Agbar, és el màxim exponent de la nostra implicació amb el territori i la qualitat de vida de les persones. La pobresa no té cognoms i es manifesta en totes les facetes de la vida: alimentació, cultura, habitatge, energia i, per descomptat, també aigua. Per aquesta raó, a Agbar mai tallem l'aigua a cap família que es trobi en situació d'escassetat econòmica i en risc d'exclusió social. A data d'avui, hem destinat tres milions d'euros a ajudar a 13.000 famílies de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Cal afegir que, a més d'aquestes bonificacions que cobreixen el 50% de la factura de l'aigua que ens correspon directament pel servei prestat, també ens fem càrrec del cànon de l'aigua i paguem íntegrament la part corresponent al subministrament d'aigua en alta.

En aquest article dedicat al Dia Mundial de l'Aigua he volgut expressar amb paraules els fets tangibles i innovadors amb els quals sempre intentem avançar-nos al futur. Per descomptat, ho seguirem fent, evolucionant de forma constant de la mà del coneixement, la innovació i la tecnologia com a garants del desenvolupament sostenible de l'empresa i del seu entorn. Per ara, permeteu-me apuntar que hem d'estar satisfets de prestar un servei que funciona, reconegut per la immensa majoria dels ciutadans, i tot gràcies al treball dels nostres professionals que ho fan possible dia rere dia.

 

Etiquetas:


Linkedin
Facebook Siguenos en Facebook